Friday, October 7, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 07, 2011

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario

Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Salmo 9, 2-3. 6 at 16. 8-9

Makatarungang paghatol ang igagawad ng Poon.

Lucas 11, 15-26

« Basahin at Pakinggan »