Friday, October 21, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 21, 2011

Biyernes Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 7, 18-25a
Salmo 118, 66. 67. 76. 77. 93. 94

Poon, ituro mo sa ‘kin ang utos mo upang sundin.

Lucas 12, 54-59

« Basahin at Pakinggan »