September 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 30, 2011

Paggunita kay San Jeronimo

Baruc 1, 15-22
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 29, 2011

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel, at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 137, 1-2a. 2bk3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 28, 2011

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama

Nehemias 2, 1-8
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Lucas 9, 57-62

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 27, 2011

Paggunita kay San Vicente de Paul

Zacarias 8, 20-23
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Ang ating Panginoong D’yos ay kapiling nating lubos.

Lucas 9, 51-56

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 26, 2011

Lunes Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Zacarias 8, 1-8
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 ay 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Lucas 9, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 25, 2011

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 18, 25-28
Salmo 24, 4kb-5. 6-7. 8-9

Poon, iyong gunitain wagas mong pag-ibig sa ‘kin.

Filipos 2, 1-11
Mateo 21, 28-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 24, 2011

Sabado Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 23, 2011

San Pio ng Pietrelcina

Ageo 1, 15b – 2, 9
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos’ S’ya’y dakilang Manunubos.

Lucas 9, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 22, 2011

Huwebes Ika-25 Linggo sa Karnaiwang Panahon

Ageo 1, 1-8
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirap n’yang mga anak.

Lucas 9, 7-9

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 21, 2011

Kapistahan ni Apostol San Mateo

Efeso 4, 1-7. 11-13
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »