Friday, September 23, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 23, 2011

San Pio ng Pietrelcina

Ageo 1, 15b – 2, 9
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos’ S’ya’y dakilang Manunubos.

Lucas 9, 18-22

« Basahin at Pakinggan »