August 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 31, 2011

Miyerkules Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 1-8
Salmo 51, 10. 11

Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha.

Lucas 5, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 30, 2011

Martes Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 29, 2011

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbiyag, martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 28, 2011

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

Jeremias 20, 7-9
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang.

Roma 12, 1-2
Mateo 16, 21-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 27, 2011

Paggunita kay Santa Monica

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating, taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 26, 2011

Biyernes Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 25, 2011

Huwebes Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Mateo 24, 42-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 24, 2011

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11, 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 23, 2011

Paggunita kay Santa Rosa de Lima

1 Tesalonica 2, 1-8
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 22, 2011

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »