Thursday, August 4, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 4, 2011

Paggunita kay San Juan Maria Vianney

Mga Bilang 20, 1-13
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Mateo 16, 13-23

« Basahin at Pakinggan »