Saturday, August 6, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 6, 2011

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Mateo 17, 1-9

« Basahin at Pakinggan »