Wednesday, August 17, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 17, 2011

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagpapagalak.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »