Monday, August 22, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 22, 2011

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »