Wednesday, August 3, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 3, 2011

Miyerkules Ika-18 Lingo sa Karaniwang Panahon

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »