Thursday, August 11, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 11, 2011

Paggunita kay Santa Clara

Josue 3, 7-10a. 11. 13-17
Salmo 113 A, 1-2. 3-4. 5-6

Aleluya

Mateo 18, 21 – 10, 1

« Basahin at Pakinggan »