Tuesday, August 23, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 23, 2011

Paggunita kay Santa Rosa de Lima

1 Tesalonica 2, 1-8
Salmo 138, 1-3. 4-6

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »