Tuesday, August 2, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 2, 2011

Martes Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Mga Bilang 13, 1-13
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 12-13

Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Mateo 15, 1-2. 10-14

« Basahin at Pakinggan »