Saturday, August 20, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 20, 2011

Paggunita kay San Bernardo

Ruth 2, 1-3. 8-11l; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »