Friday, August 12, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 12, 2011

Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon

Josue 24, 1-13
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 19, 3-12

« Basahin at Pakinggan »