Thursday, September 29, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 29, 2011

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel, at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 137, 1-2a. 2bk3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »