Sunday, September 25, 2011

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 25, 2011

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 18, 25-28
Salmo 24, 4kb-5. 6-7. 8-9

Poon, iyong gunitain wagas mong pag-ibig sa ‘kin.

Filipos 2, 1-11
Mateo 21, 28-32

« Basahin at Pakinggan »