Thursday, September 8, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 08, 2011

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
Salmo 12, 16ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1: 18-23

« Basahin at Pakinggan »