Saturday, September 24, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 24, 2011

Sabado Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »