Monday, September 12, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 12, 2011

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan, ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »