Saturday, September 10, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 10, 2011

Sabado Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 1, 15-17
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Lucas 6, 43-49

« Basahin at Pakinggan »