September 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 10, 2011

Sabado Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 1, 15-17
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Lucas 6, 43-49

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 09, 2011

Biyernes Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Lucas 6, 39-42

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 08, 2011

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
Salmo 12, 16ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1: 18-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 07, 2011

Miyerkules Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 3, 1-11
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 20-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 06, 2011

Martes Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 2, 6-15
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 12-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 05, 2011

Lunes Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 24 – 2, 3
Salmo 61, 6-7. 9

Kaligtasa’t karangalan ay buhat sa Diyos lamang.

Lucas 6, 6-11

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 04, 2011

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 33, 7-9
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Roma 13, 8-10
Mateo 18, 15-20

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 03, 2011

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, pantas ng Simbahan

Colosas 1, 21-23
Salmo 53, 3-4. 6 at 8

Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Lucas 6, 1-5

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 02, 2011

Biyernes Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 15-20
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog upang papuri’y ihandog.

Lucas 5, 33-39

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 01, 2011

Huwebes Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 1, 9-14
Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Ang D’yos na rin ang naghayag ng hando n’yang pagliligtas.

Lucas 5, 1-11

Basahin at pakinggan →