Wednesday, October 19, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 19, 2011

Miyerkules Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 6, 12-18
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Lucas 12, 39-48

« Basahin at Pakinggan »