Thursday, October 20, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 20, 2011

Huwebes Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 6, 19-23
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 12, 49-53

« Basahin at Pakinggan »