October 2011

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 11, 2011

Martes Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 1, 16-25
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Lucas 11, 37-41

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 10, 2011

Lunes Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 1, 1-7
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 11, 29-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 09, 2011

Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 25, 6-10a
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5, 6

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

Filipos 4, 12-14. 19-20
Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 08, 2011

Sabado Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon

Joel 4, 12-21
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 07, 2011

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario

Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Salmo 9, 2-3. 6 at 16. 8-9

Makatarungang paghatol ang igagawad ng Poon.

Lucas 11, 15-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 06, 2011

Huwebes Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon

Malakias 3, 13-20a
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 11, 5-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 05, 2011

Miyerkules Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 04, 2011

Paggunita kay San Francisco de Asis

Jonas 3, 1-10
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 03, 2011

Lunes Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon

Jonas 1, 1 – 2, 1. 11
Jonas 2. 2. 3. 4. 5. 8

Sa tiyak na kamatayan ako’y ipinagsanggalang.

Lucas 10, 25-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 02, 2011

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 5, 1-7
Salmo 79, 9 at 12. 13-14. 15-16. 19-20

Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.

Filipos 4, 6-9
Mateo 21, 33-43

« Basahin at Pakinggan »