Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 17, 2011

September 17, 2011

Sabado Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 6, 13-16
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog upang papuri’y ihandog.

Lucas 8, 15


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.


Previous post:

Next post: