Tuesday, August 30, 2022

Martes, Agosto 30, 2022

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila
sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »