Monday, August 8, 2022

Lunes, Agosto 8, 2022

Paggunita kay Santo Domingo, pari

Ezekiel 1, 2-5. 24-28k
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Mateo 17, 22-27

« Basahin at Pakinggan »