Saturday, August 6, 2022

Sabado, Agosto 6, 2022

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (K)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Lucas 9, 28b-36

« Basahin at Pakinggan »