Sunday, August 14, 2022

Linggo, Agosto 14, 2022

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 38, 4-6. 8-10
Salmo 39, 2. 3. 4. 18

Ang pagtulong mo sa amin,
Panginoon, ngayo’y gawin.

Hebreo 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 14, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit
sa Mahal na Birheng Maria

Pagmimisa sa Bisperas

1 Cronica 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
Salmo 131, 6-7. 9-10. 13-14

Bumangon ka, D’yos na banal,
sa tronong Kaban ng Tipan.

1 Corinto 15, 54b-57
Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »