July 2022

Linggo, Hulyo 31, 2022

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Mangangaral 1, 2; 2, 21-23
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Colosas 3, 1-5. 9-11
Lucas 12, 13-21

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 30, 2022

Sabado ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Pedro Crisologo, obispo at pantas ng Simbahan
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Jeremias 26, 11-16. 24
Salmo 69, 15-16. 30-31. 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 14, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hulyo 29, 2022

Paggunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro

Jeremias 26, 1-9
Salmo 69, 5. 8-10. 14

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Mateo 13, 54-58
o kaya Juan 11, 19-27
o kaya Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 28, 2022

Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 18, 1-6
Salmo 146, 2abk. 2d-4. 5-6

Mapalad ang kinukupkop
ng Poong Diyos ni Jacob.

Mateo 13, 47-53

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 24, 2022

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Genesis 18, 20-32
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6-7ab. 7k-8

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Colosas 2, 12-14
Lucas 11, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hulyo 21, 2022

Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi, pari at pantas ng Simbahan

Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13
Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

Sa ‘yo, Poon, nagmumula
ang umiiral na madla.

Mateo 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hulyo 18, 2022

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Mikas 6, 1-4. 6-8
Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 12, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 17, 2022

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Genesis 18, 1-10a
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Colosas 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 10, 2022

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Deuteronomio 30, 10-14
Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Colosas 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hulyo 3, 2022

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

« Basahin at Pakinggan »