August 2022

Miyerkules, Agosto 31, 2022

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 1-9
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 4, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 30, 2022

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila
sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 29, 2022

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Corinto 2, 1-5
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 28, 2022

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 3, 19-21. 30-31
Salmo 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11

Poon, biyaya mo’y ‘bigay
sa mahirap naming buhay.

Hebreo 12, 18-19. 22-24
Lucas 14, 1. 7-14

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 27, 2022

Paggunita kay Santa Monica

1 Corinto 1, 26-31
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 26, 2022

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 25, 2022

Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Luis
o kaya Paggunita kay San Jose de Calasanz, pari

1 Corinto 1, 1-9
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Mateo 24, 42-51

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 24, 2022

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 23, 2022

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga

2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 22, 2022

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria

2 Tesalonica 1, 1-5. 11b-12
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

Sa lahat ay pinahayag,
gawa ng Poong nagligtas.

Mateo 23, 13-22

o kaya Mga Pagpipiliang Pagbasa

Isaias 9, 1-6
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Lucas 1, 39-47

« Basahin at Pakinggan »