Saturday, August 20, 2022

Sabado, Agosto 20, 2022

Paggunita kay San Bernardo,
abad at pantas ng Simbahan

Ezekiel 43, 1-7a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »