Monday, August 29, 2022

Lunes, Agosto 29, 2022

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan,
ang Tagapagbinyag, Martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »