Monday, August 29, 2022

Lunes, Agosto 29, 2022

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Corinto 2, 1-5
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »