Friday, August 5, 2022

Biyernes, Agosto 5, 2022

Biyernes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma

Nahum 2, 1. 3; 3, 1 – 3. 6-7
Deuteronomio 32, 35kd-36ab. 39abkd. 41

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

Mateo 16, 24-28

« Basahin at Pakinggan »