Monday, August 15, 2022

Lunes, Agosto 15, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit
ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »