Monday, August 22, 2022

Lunes, Agosto 22, 2022

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria

2 Tesalonica 1, 1-5. 11b-12
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

Sa lahat ay pinahayag,
gawa ng Poong nagligtas.

Mateo 23, 13-22

o kaya Mga Pagpipiliang Pagbasa

Isaias 9, 1-6
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Lucas 1, 39-47

« Basahin at Pakinggan »