Wednesday, August 3, 2022

Miyerkules, Agosto 3, 2022

Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 31, 1-7
Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »