Saturday, August 27, 2022

Sabado, Agosto 27, 2022

Paggunita kay Santa Monica

1 Corinto 1, 26-31
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »