Tuesday, August 16, 2022

Martes, Agosto 16, 2022

Paggunita kay San Roque, nagpapagaling

Ezekiel 28, 1-10
Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd-28. 30. 35kd-36ab

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »