Monday, August 1, 2022

Lunes, Agosto 1, 2022

Paggunita kay San Alfonso Maria ng Ligouri, Obispo at Pantas ng Simbahan

Jeremias 28, 1-17
Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Mateo 14, 13-21

« Basahin at Pakinggan »