Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 26, 2011

July 26, 2011

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 13, 36-43

Leave a CommentPrevious post:

Next post: