Wednesday, July 13, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 13, 2011

Miyerkules Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »