Sunday, July 17, 2011

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 17, 2011

Ikalabing-anim na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 12, 13. 16-19
Salmo 85. 5-6. 9-10. 15-16a

Poon , ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Roma 8, 26-27
Mateo 13, 24-43

« Basahin at Pakinggan »