Monday, July 18, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 18, 2011

Lunes Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 14, 5-18
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 38-42

« Basahin at Pakinggan »