Tuesday, July 19, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 19, 2011

Martes Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 14, 21 – 15, 1
Exodo 15, 8-9. 10 at 12. 17

Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »