Thursday, July 7, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 7, 2011

Huwebes Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 10, 7-15

« Basahin at Pakinggan »