Friday, July 29, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 29, 2011

Paggunita kay Santa Marta

Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 54-58

« Basahin at Pakinggan »