Friday, July 8, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 8, 2011

Biyernes Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 46, 1-7. 28-30
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Mateo 10, 16-23

« Basahin at Pakinggan »