Friday, July 15, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 15, 2011

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Exodo 11, 10-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

« Basahin at Pakinggan »